محصولات لبنی

در کنار اینکه بیشترین تلاش ما عرضه محصولات لبنی با کیفیت است، تجربه ، شایستگی و بالاترین استانداردھای تولید، پایه و اساس ھمکاری مطمئن و موفق ما با تامین کنندگان اروپائی مان ( DMK ،BMI ،VFI و ...) را تشکیل می دھند. به ھمین دلیل است که ما مجموعه ای از محصولات منحصر بفرد و محصولات ترکیبی در صنایع لبنی را ارائه می دھیم. نمونه ای از محصولات ما :

کره، شیر خشک و انواع مختلف از گروه DMK آلمان


پودر آب پنیر دمینرال شده و لاکتوز از شرکت BMI آلمان


روغن ھای مخصوص مورد استفاده در تولید شیر خشک نوزاد شرکت VFI اتریش


روغنھای گیاھی مورد استفاده در صنایع لبنی از شرکت VFI اتریش