بستنی

تجربه چندین ساله تیم فنی ما درصنعت بستنی، شرکت نگاه تجارت پارس را به یک شریک پیشرو در ارائه مواد اولیه درصنعت بستنی تبدیل کرده است. ما در کنار شرکای تجاری مان و ارائه مواد اولیه با کیفیت عالی قادر ھستیم موقعیت شما را دراین صنعت بھبود بخشیم. شرکت نگاه تجارت پارس با تجربه گسترده ای در صنعت بستنی، نیازھای شما را در خصوص مواد اولیه زیر تأمین می کند :

شیر خشک کم چرب از شرکت DMK آلمان


روغنھای مخصوص مورد استفاده در بستنی از شرکت VFI اتریش


انواع استابلایزر از (مارچ 2020)